Tarief

Lewieke onderscheidt zich van iedere andere kinderopvang, door het toepassen van een uniek facturatiesysteem. Lewieke factureert namelijk per uur. U betaalt dus enkel voor de uren waarvoor u opvang nodig heeft in plaats van hele- of halve dagdelen.

Het uurtarief voor onze gehele kinderopvang bedraagt €8.00 per uur.
Het uurtarief voor onze voorschoolse opvang bedraagt ook €8.00 per uur.

Via de belastingdienst kunt u een proefberekening maken voor eventuele tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang.

Kinderen met een VVE indicatie krijgen 4 dagdelen in de week VVE aangeboden (16 uur). De eerste 2 dagdelen (8 uur) betaalt uzelf, de resterende 2 dagdelen (8 uur) op kosten van de gemeente Maastricht. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, bent u wel verplicht om uw kind alle 4 de dagdelen naar de opvang te brengen. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij verplicht dit te melden bij het consultatiebureau.

Foto's